ลำดับไพ่ใหญ่สุดในเกมป๊อกเด้งคือ “สามชุด” หรือ “สามชุดพิเศษ” (Triple Set) โดยมีลำดับตามความแข็งแรงดังนี้:

1. **สามชุดเดี่ยว**: มีไพ่ 3 ใบที่มีค่าเดียวกัน เช่น ไพ่ 3, 3, 3 หรือ ไพ่ 8, 8, 8

2. **สามชุดคู่**: มีไพ่ 3 ใบที่มีค่าเป็นคู่เดียวกัน เช่น ไพ่ 4, 4, 4 หรือ ไพ่ 9, 9, 9

3. **สามชุดเต็ม**: มีไพ่ 3 ใบที่ประกอบด้วยคู่และไพ่ค่าเดียวกัน เช่น ไพ่ 5, 5, 5 หรือ ไพ่ 10, 10, 10

4. **สามชุดตอง**: มีไพ่ 3 ใบที่มีค่าเป็นไพ่เดียวกัน แต่มีไพ่ค่าต่างกันเช่น ไพ่ 6, 6, 6 หรือ ไพ่ J, J, J

5. **สามชุดเด๊อ**: มีไพ่ 3 ใบที่มีลักษณะเด๊อ (สีและลักษณะเด๊อเหมือนกัน) และมีค่าเป็นไพ่เดียวกัน เช่น ไพ่ 7♣, 7♣, 7♣

6. **สามชุดเซียน**: มีไพ่ 3 ใบที่มีค่าเป็นไพ่เซียน (ไพ่ 2 หรือไพ่ A) เช่น ไพ่ A, A, A

7. **สามชุดเต๋า**: มีไพ่ 3 ใบที่มีค่าเป็นไพ่เต๋า (ไพ่ 1) เช่น ไพ่ 1, 1, 1

“สามชุด” เป็นคะแนนที่ใหญ่สุดในเกมป๊อกเด้งและมีความแข็งแรงที่สูง หากมีสามชุดในมือ คุณจะชนะมือนั้นๆ อย่างแน่นอนในการเล่นป๊อกเด้ง

ในเกมป๊อกเด้ง สเตรทฟลัชหรือ Straight Flush ถือเป็นคะแนนที่ใหญ่สุด เนื่องจากมีความแข็งแรงที่สุดและมีความหายากในการจับได้ สเตรทฟลัชประกอบด้วยไพ่ 5 ใบที่มีเครื่องหมาย (โลโก้) เดียวกันและเรียงลำดับตามตัวเลข โดยมีค่าไพ่ A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 และมีสีที่แตกต่างกัน ในกรณีที่มีการเสมอกัน สเตรทฟลัชที่มีไพ่ที่มีค่าสูงสุดจะชนะ เช่น สเตรทฟลัช A, K, Q, J, 10 จะชนะสเตรทฟลัช 10, 9, 8, 7, 6 และอื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น สเตรทฟลัชเป็นคะแนนที่ใหญ่สุดในเกมป๊อกเด้ง

ลําดับไพ่ใหญ่สุด ป๊อกเด้ง