“สเตรทฟลัช” ในเกมป๊อกเด้งหมายถึงการเรียงไพ่ในลำดับที่มีการจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยโดยมีแบบลำดับตามที่ได้ระบุไว้ล่วงหน้า ซึ่งสเตรทฟลัชเป็นหนึ่งในรูปแบบการจัดลำดับไพ่ที่มีความสำคัญและมีคะแนนสูงในการเล่นป๊อกเด้ง

สเตรทฟลัชป๊อกเด้งประกอบด้วยไพ่ทั้งหมด 5 ใบที่มีเครื่องหมาย (โลโก้) เดียวกัน โดยมีลำดับค่าไพ่ตามลำดับต่อไปนี้: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2

### ลำดับของสเตรทฟลัชในป๊อกเด้ง:
1. **สเตรทฟลัชเรียงด้วยเลข**: มีไพ่ 5 ใบที่เรียงลำดับตามตัวเลข (เช่น A, 2, 3, 4, 5) โดยมีสีที่แตกต่างกัน (ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับเริ่มจาก A)
2. **สเตรทฟลัชเรียงด้วยโลโก้ (ภาพ)**: มีไพ่ 5 ใบที่เรียงลำดับตามตัวเลขและมีโลโก้เดียวกัน
3. **สเตรทฟลัชเรียงด้วยตัวหน้า**: มีไพ่ 5 ใบที่เรียงลำดับตามตัวหน้า (เช่น A, K, Q, J, 10) โดยมีสีที่แตกต่างกัน
4. **สเตรทฟลัชเรียงด้วยตัวเลขและโลโก้ (ภาพ)**: มีไพ่ 5 ใบที่เรียงลำดับตามตัวเลขและมีโลโก้เดียวกัน
5. **สเตรทฟลัชเรียงด้วยตัวหน้าและโลโก้ (ภาพ)**: มีไพ่ 5 ใบที่เรียงลำดับตามตัวหน้าและมีโลโก้เดียวกัน

สเตรทฟลัชเป็นหนึ่งในคะแนนสูงสุดในการเล่นป๊อกเด้ง ซึ่งมีความหมายว่าเป็นไพ่ที่มีความแข็งแรงและมีโอกาสชนะสูงในการเล่น

สเตรทฟลัช ป๊อกเด้ง